Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

lucywithdiamonds
8845 d9e6 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamaardhund maardhund
lucywithdiamonds
lucywithdiamonds
2483 df21 500
Reposted fromcorkeyL corkeyL viaflyingwhales flyingwhales
0981 93ad 500
Led Zeppelin on Tous En Scene TV Show in Paris, 1969.
lucywithdiamonds
Chodź, połóż się obok, zresztą, po co się kochać, chcę cię rozebrać do naga, patrzeć na twoje piersi i biodra, jak skóra napina się na kostkach, jak bieleje ci i czerwienieje na zmianę splot słoneczny. Zresztą, chodź się kochać.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromoutcat outcat viablahblahblahblah blahblahblahblah
lucywithdiamonds
lucywithdiamonds
6929 4c88
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
lucywithdiamonds
4208 d7e4 500
3784 8c57 500

Original 80’s smiths records.

Reposted fromLittleJack LittleJack viacheshiresmile cheshiresmile
4596 fbf5 500

diegocharlon:

Malá Strana. Prague. (Fuji Provia)

lucywithdiamonds
2259 659c 500
Reposted fromflyingwhales flyingwhales
lucywithdiamonds
2269 6627 500
Reposted fromflyingwhales flyingwhales
lucywithdiamonds
8762 d6d5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
lucywithdiamonds
7717 b5fd
Reposted fromiamstrong iamstrong viairmelin irmelin
lucywithdiamonds
Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.
— Marek Hłasko
Reposted frompowersback powersback viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
lucywithdiamonds
7279 7aa4 500
Reposted fromchlodnawdowa chlodnawdowa viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

July 02 2015

lucywithdiamonds
5452 e354
Reposted fromhardrow hardrow viablahblahblahblah blahblahblahblah
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl